Jobs and career

Jobs and career

Examinations                                           zkoušky

Assess                                                        ohodnotit

assessment                                                 ohodnocení

cheat                                                         podvádět

(exam results) come out                            zveřejnit (výsledky zkoušky)

do (an exam)                                             dělat(zkoušku)

do (well/badly) in an exam                        vést si u zkoušky (dobře/špatně)

entrance exam                                           přijímací zkouška

evaluate                                                     ohodnotit

exam paper                                                písemná zkouška

fail the exam                                              propadnout

give a test                                                  zadat test

get the results                                            dostat výsledky

grade                                                         známka

mark                                                          známkovat/známka

mock test                                                   zkušební test

pass                                                            projít, udělat

re-sit /retake(an exam)                               opakovat zkoušku

revise (for an exam)                                   opakovat si na zkoušku

school-leaving exam                                  závěrečná zkouška

score                                                          dosažený výsledek

sit (an exam)                                              podrobit se zkoušce

take (an exam)                                           dělat (zkoušku)

 

work

blue-collar worker                                     dělník

career                                                         kariéra

employ (sb.)                                               zaměstnat (někoho)

employee                                                   zaměstnanec

employer                                                    zaměstnavatel

employment                                               zaměstnání

freelancer                                                   na volné noze

full-time job                                               práce na plný úvazek

job                                                             práce, zaměstnání

manual work                                              manuální práce

occupation                                                 zaměstnání

odd jobs                                                    drobné příležitostné práce

part-time job                                              zaměstnání na částečný úvazek

permanent job                                            trvalé zaměstnání

physical work                                            fyzická práce

self-employed                                            živnostník

skilled work                                               odborná/kvalifikovaná práce

temporary job                                            dočasná práce

unskilled work                                           nekvalifikovaná práce

well-paid job                                             dobře placená práce

white-collar worker                                   duševně pracující

work for (sb.)                                            pracovat pro/u

work freelance                                           být na volné noze

work from home                                        pracovat doma

assist                                                          asistovat, pomáhat

be in charge (of sth/sb.)                             být pověřen čím

benefits                                                      dávky(v sociálním pojištění)

be responsible (for sth/sb.)                        být zodpovědný

bonus                                                         bonus, odměna,

deadline                                                     termín

earn one’s living                                        vydělávat si na živobytí

earnings                                                     mzda

fill in                                                          zaskočit za koho

get a pay rise                                             dostat přidáno

get promoted                                             být povýšen

income                                                       příjem

make a loss                                                prodělávat

make a profit                                             vydělávat

manage                                                      řídit

maternity cover                                         záskok za pracovnici na mateřské

work overtime                                           pracovat přesčas

overworked                                               přepracovaný

pay rise                                                      platový postup

perks                                                          zaměstnanecké výhody

run (a company)                                        provozovat (společnost)

salary                                                         plat

stand in for                                                zastupovat někoho

teamwork                                                  spolupráce

wages                                                        mzda

work long hours                                        mít dlouhou pracovní dobu

be made redundant                                   být propuštěn

be on the dole                                            pobírat podporu v nezaměstnanosti

dismiss (formal)                                         propustit, dát výpověď

fire (sb.) (informal)                                    propustit, dát výpověď

give (sb.) the sack (informal)                     propustit, dát výpověď

give up (AmE quit) work                           odejít ze zaměstnání

jobless                                                        bez práce

job seeker                                                  kdo hledá práci

out of work                                               bez práce, nezaměstnaný

pension                                                      penze

receive (state) benefits                              pobírat (státní) dávky

retire                                                          odejít do důchodu

sick leave                                                   pracovní neschopnost

take a day off                                            vzít si den volna

take time off                                              vzít si volno

unemployed                                               nezaměstnaný

unemployment benefit                              podpora v nezaměstnanosti

 

 

List of common professions and jobs

 

Accountant                                                účetní

Actor                                                         herec

Actress                                                      herečka

air steward                                                 palubní asistent, steward

architect                                                     architekt

assistant                                                     asistent

Athlete                                                      atlet

Author                                                       autor, spisovatel

Baker                                                         pekař

Banker                                                       bankéř

Barber                                                        holič

barman / barmaid / bar person                   barman

beautician                                                  majitel kosmetického salonu, kosmetik/čka

broker                                                        zprostředkovatel, makléř

burglar                                                       lupič

businessman / businesswoman / executive                            podnikatel

butcher                                                      řezník

caretaker                                                    hlídač, domovník, vrátný

carpenter                                                    tesař

civil servant                                               zaměstnanec státu, vyšší státní úředník

clerk                                                           úředník, kostelník

coach                                                         trenér

computer operator / programmer               programátor

craftsman                                                   mistr, řemeslník

criminal                                                      zločinec, recidivista       

crook                                                         podvodník

dentist                                                       zubař

doctor                                                        lékař

editor                                                         editor, vydavatel, redaktor

engineer                                                     inženýr   

farmer                                                        farmář

fire fighter                                                 hasič

fisherman                                                   rybář

fishmonger                                                obchodník s rybami

flight attendant                                         letuška

garbage man (refuse collector)                  popelář

hairdresser                                                 kadeřník/ce

head teacher                                              ředitel školy

chauffeur                                                   řidič, šofér

chef                                                           šéfkuchař

jeweller                                                      klenotník

journalist                                                    novinář

judge                                                         soudce

Lawyer                                                      právník

Lecturer                                                     lektor

Magician                                                    kouzelník

Manager                                                    manager

Miner                                                         horník

Musician                                                    hudebník, muzikant

news reader / news presenter                    člověk, který čte zprávy

mechanic                                                   mechanik, opravář         

Nurse                                                         zdravotní sestra

Optician                                                     optik

Pastor                                                        pastor, farář, duchovní

personal assistant                                       osobní asistent

pharmacist                                                 lékárník, farmaceut

pilot                                                           pilot

plumber                                                     instalatér

police officer                                             policista

porter                                                         poslíček

printer                                                        tiskař

prison officer / warder                               vězeňský hlídač

poet                                                           básník

policeman                                                  policista

politician                                                    politik

priest                                                          kněz

printer                                                        vydavatel

professor                                                    profesor

rabbi                                                          rabín

sailor                                                          námořník

salesman                                                    prodavač, obchodní cestující

scientist                                                     vědec

secretary                                                    sekretářka

solicitor                                                      advokát, notář

surgeon                                                      chirurg

telephone operator                                     telefonní operátor

travel agent                                                pracovník cestovní kanceláře

TV cameraman                                          televizní kameraman

TV presenter                                              televizní hlasatel

Shoemaker                                                 švec

Soldier                                                       voják

Tailor                                                         krejčí

Teacher                                                      učitel

Veterinarian                                               veterinář

Waiter                                                        číšník

Waitress                                                     číšnice

Watchmaker                                              hodinář

 

Of course, there exist more jobs. A list of jobs and what are they about can be found on: http://www.bls.gov/k12/azlist.htm